Norske privatetterforskere

Vi er norske privatetterforskere med over 30-års samlet erfaring. Vi etterforsker alle typer av saker.

Kontakt oss idag

Når bør du å leie en privat etterforsker?

Når du trenger å samle bevis

Er du involvert i en rettssak? Du trenger du et solid bevis som skal presenteres i rettssaken. Hvis du opplever dette, bør du hyre en etterforsker for å hjelpe deg. De vil hjelpe deg med å avdekke informasjon som er nødvendig i et tvistemål eller i en rettssak. For at du skal lykkes i å innhente bevis, bør det utføres en sivil etterforskning for å samle viktige bevis og informasjon. Typiske tilfeller inkluderer falske anklager, søk etter aktiva, søk etter savnede personer, og overvåking.

Vi utfører omfattende observasjoner av objekter. Være seg personer, eiendommer eller andre ting. Uten å bryte noen personvernslover kan vi skaffe til veie opplysninger som kan være svært viktige for deg. Dette innebærer at en privat etterforsker observerer personen, stedet eller et hvilket som helst annet objekt. Denne typen av overvåking er typisk i forhold som utroskap, savnede personer, svindel (privat og corporate), samt tyverier.

Våre overvåkingsstjenester sikrer dine verdier, deg selv, din familie og trgger din tilværelse.å noen er for din trygghet og sikkerhet, samt din hjem, familie, penger, og livet selv.

Når du tror at du blir svindlet

Svindel gjenkjennes ved at en eller flere personen har en intensjon om å lure andre mennesker. Et godt eksempel er forsikringssvindel, hvor en kunde lyver til selskapet for å tjene penger.

Idag ser vi at svindel utføres på flere arenaer enn før; være seg svindel mot bedrifter eller identitetstyverier. Våre undersøkelser begynner alltid med et møte om hvorfor klienten mistenker svindel. Deretter gjør vi forundersøkelser rundt mistankene. Fører dette til at vi finner mer, så vil vi anbefale en omfattende etterforskning og eventuelt politianmeldelse og påtale.

Når du trenger en bakgrunnssjekk

Kanskje skal du ansette en ny medarbeider? Bli kjent med en ny leietaker? Leter du etter et investeringsobjekt? Hvis det er slik, bør du kanskje ta en sjekk for å finne bakgrunnsinformasjon. Selv om du allerede kjenner til endel informasjon, er det ofte tilfelle at en fagperson vil kunne avdekke mye mer enn det du selv klarer. Under ansettelser er det helt vanlig at personer oppgir falsk informasjon om deres tidligere arbeid, utdannelse, organisasjonsmeldemsskap, profesjonelle lisenser, søksmål og erfaringer. Vi utfører både omfattende bakgrunnssjekker og enkle digitale bakgrunnssjekker.

Hvis du leier en etterforsker, vil han utføre en grunding undersøkelse og grave i informasjon om personen eller organisasjonen du vil ha forsket på. Dette gjennomføres ved å intervjue personer, undersøke dokumenter samt registre hvor det erfaringsmessig kan komme frem bekymringsverdig informasjon.

Når du trenger en privadetektiv

Vi er privatdetektiver og vi tilbyr privatdetektiv-tjenester til privatpersoner, bedrifter og det offentlige. En detektiv avdekker mislighold og fakta i saker hvor andre ikke finner sannheten. Med mer enn 15-års erfaring tilbyr vi gransking som politiet og advokater. Vi er tilknyttet et internasjonalt nettverk og tilbyr tjenester nesten overalt i verden.

Når du trenger en privatetterforsker i Norge

Privatetterforsker Norge er en av landets eldste byråer og har over 65 medarbeidere over hele landet. Organisasjonen består av norske privatetterforskere med bakgrunn fra forsvaret, politiet og IKT-bransjen. Vi er på plass der du trenger oss. Dessuten har vi ekspertisen for å finne bevis innenfor økonomisk kriminalitet, klassisk utroskap, utroskap på Facebook (og digital utroskap). trakassering m.m.

En privatetterforsker Norge hjelper deg når du trenger ham! Våre medarbeider finner du i privatetterforsker Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Kristiansand, Sandefjord, Tønsberg m.m.

Trenger du et profesjonelt etterforskningsbyrå som du kan stole på?

Kontakt oss
Kontakt oss for å få vite mer om hvorfor våre private etterforskere brukes i av privatpersoner, bedrifter og offentlig instanser. Ingen sak er for liten, ingen sak er for stor. Vi utfører alle slags oppdrag, fra bakgrunnssjekker til gjenopptakelse av straffesaker.
Privatetterforsker