Vi tilbyr alle relevante detektiv tjenester innen privatetterforskning.

Privatetterforskere i Norge har alle lang erfaring fra privat etterforskning og tilbyr etterforskningstjenester til både privatpersoner og til næringslivet. Vi garanterer diskresjon og all informasjon behandles konfidensielt.

I alle oppdrag avtales pris og lengde før vi påbegynner arbeidet. Dette gir deg trygghet og visshet om at detektiven ikke sender uforutsette regninger.

Noen av tjenestene vi tilbyr er:

 • Privatetterforsker
 • Familiesaker, barnesaker, barnevern og barnefordeling.
 • Spaning og overvåking av personer og gjenstander.
 • Utroskap og utroskapssaker.
 • Assistanse i forsikringssaker.
 • Svindel, bedrageri og utpressing.
 • Hvitvasking og korrupsjon.
 • Stalking og identifikasjonstyveri.
 • Informasjonstyveri og misbruk av forretningshemmeligheter.
 • Sikring av bevis (DNA, fingeravtrykk ol.).
 • DNA-testing for å finne biologiske foreldre.
 • Rettsmedisinske undersøkelser.
 • Private Investigation Norway (PI, private eye)
 • Svinnanalyse og tiltak.
 • Økonomisk mislighold og utroskap.
 • Bakgrunnssjekk (ved rekruttering eller privat).
 • Avdekke verdier og personer for banker, forsikringsselskaper og inkasso.
 • Oppsporing av piratkopiering og økomisk kriminalitet.
 • Etterforsker, Privatetterforskning, Etterforskning

Definisjon på privat etterforsker er som følger: Ervervsvirksomhet som har til formål å avdekke faktum, fremskaffe bevis og/eller oppspore forsvunne gjenstander og/eller personer både på det sivilrettslige området og i forbindelse med straffbare handlinger, på oppdrag for private og offentlige oppdragsgivere.

Trenger du bistand med oss som privatdetektiv eller etterforsker ? Kontakt oss i dag.

Norske privatetterforskere. Du finner oss i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø.

  Epost og/eller telefon (påkrevd)

  Ditt navn og beskjed til oss